Buggfix 2.13

När förändringen gjordes för att det skulle bli enklare att skaffa ID också, så smög det sig in en liten bugg. Den gjorde så att Pass für alle i vissa fall försökte klicka på redan bokade tider. Detta är nu fixat i version 2.13 och uppåt.