Instruktioner på svenska

Nu kan man inte bara läsa instruktionerna på engelska på GitHub, utan också här på svenska.